TurkLang  

Türk Dillerinin Kompüterlän İşletmäk için Halkarası Konferenţiya “TurkLang 2019”


Saygılı badaşlar!
Biz şen olduk bildirmää ani oktäbrin 3-5 2019 Simferopol kasabasında (RF Kırım Respublikasında) Türk Dillerinin Kompüterlän İşletmäk için Halkarası Konferenţiya geçirilecek.

Konferenţiya işinin uurları:

  • Türk dillerin formal modelleri
  • Kompüter sistemnerin milli lokalizaţıyası hem terminologiyası
  • Türk dillerin elektron temelleri
  • Türk dillerin morfologiya hem sintaksis işletmesi
  • Konuşmayı tanımak hem konuşmak sintezin sisteması
  • Tekstleri semantikaya görä işletmäk sisteması
  • Kompüter çevirlerin sisteması
  • Türk hem başka dilleri üürenmää deyni akıllı sistemaları hem tehnologiyaları
  • Türk dillerinä deyni dilbilim ontologiyaları
  • Bilim kontekstindä cümne hem dilbilim araştırmaları

Temel datalar:

Statyaların annotaţiyası verilmesi İyülün 1-nä kadar
Hazır tekstleri verilmesi Sentäbrin 1-nä kadar
Icelemeklär sonuçları Sentäbrin 20
Konferenţiya programanın publikaţiyası Sentäbrin 25
Konferenţiya geçirilmesi Oktäbrin 3-5