TurkLang  
Түркі тілдерін компьютерлік өңдеуге арналған халықаралық конференция
"TurkLang"

Журналдар

Қазіргі өзгермелі әлемдегі ана тілдері мен мәдениеттері https://rodnoyyazyk.ru/
М.К. Аммосов атындағы Солтүстік-Шығыс федералдық университетінің хабаршысы. «Алтаистика» сериясы https://altaisticsvfu.ru/index.php/journal
Түркология http://turkologiya.org/index-ru.html
Орал-Алтайтану https://iling-ran.ru/library/ural-altaic/ua2020_38.pdf
GLOBAL-Turk http://twesco.org/ru/global-turk/
TBV Journal of Computer Science and Engineering https://dergipark.org.tr/en/pub/tbbmd