TurkLang  
Түркі тілдерін компьютерлік өңдеуге арналған халықаралық конференция
"TurkLang"

Электрондық атластар

Татар халқы диалектілері атласының электрондық нұсқасы http://atlas.antat.ru