TurkLang  
Түрк тилдерин компьютердик иштетүү боюнча эларалык конференция
“TurkLang”

Уюштуруучулар

 • Татарстан Республикасынын Илимдер Академиясы
  “Колдонмо семиотика” илимий изилдөө институту
 • Эларалык Түрк академиясы
 • Л.Н. Гумилёв атындагы Евразиялык улуттук университети
  Какзакстан Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги
  «Жасалма интеллект» илимий изилдөө институту
 • Россиялык фундаменталдык изилдөөлөр фонду
 • Россиялык жасалма интеллект ассоциациясы
 • Казан (Волга боюндагы) федералдык университети
  Филология жана маданият аралык байланыш институту
  Эсептөө математикасы жана маалымат технологиялар институту
  Маалымат технологиялары жана мааалымат системаларынын Жогорку мектеби
 • «Сэлэт» Татар жаштарынын коомдук фонду