TurkLang  
Түрк тилдерин компьютердик иштетүү боюнча эларалык конференция
“TurkLang”

Сүрөттөр

TurkLang 2013

TurkLang 2014

TurkLang 2015

TurkLang 2016

TurkLang 2017

TurkLang 2018

TurkLang 2019