TurkLang  
Түрк тилдерин компьютердик иштетүү боюнча эларалык конференция
“TurkLang”

Электрондук корпуу

Алтай тилинин корпусу http://altay2.gasu.ru/
Башкир тилинин корпусу (поэзиялык) http://web-corpora.net/bashcorpus/search/
Казак тилинин корпусу http://kazcorpus.kz/
Кырым-татар тилинин корпусу http://korpus.juls.savba.sk/QIRIM/
Татар тилинин ‘Туган тел’ корпуcу http://www.corpus.antat.ru
Татар тилинин жазма корпусу http://www.corpus.tatar/
Тува тилинин корпуcу http://www.tuvacorpus.ru
Түрк тилинин корпусу http://www.tnc.org.tr/
Хакас тилинин корпусу http://khakas.altaica.ru/
Шор тилинин корпусу http://corpora.iea.ras.ru/corpora/