TurkLang  
Түрк тилдерин компьютердик иштетүү боюнча эларалык конференция
“TurkLang”

TurkLang 2014

Макалалар жыйнактары

TurkLang 2014

Сүрөттөр