TurkLang  
Түрк тилдерин компьютердик иштетүү боюнча эларалык конференция
“TurkLang”

TurkLang 2015

Макалалар жыйнактары

TurkLang 2015

Сүрөттөр