TurkLang  
Түрк тилдерин компьютердик иштетүү боюнча эларалык конференция
“TurkLang”

TurkLang 2018

Макалалар жыйнактары

Turklang 2018

Сүрөттөр