TurkLang  
Төрки телләрне компьютерда эшкәртү технологияләре буенча халыкара фәнни конференция"TurkLang"

Презентацияләр — TurkLang 2020

 Ешреф Адалы
 Айнур Жумадиллиева
 Телләрдәге чагыштырулар
 Анна Владимир кызы Дыбо
 Алтай телләрендәге текстларны грамматик глоссирлау өчен универсаль метателнең инвентарен киңәйтү мөмкинлекләре турында
 Җәүдәт Шәүкәт улы Сөләйманов
 Айрат Рафиз улы Гатиатуллин
 Николай Аркадий улы Прокопьев
 “Төрки морфема” порталы турында
 Айдар Фаил улы Хөсәенов
 Айрат Рафиз улы Гатиатуллин
 Җәүдәт Шәүкәт улы Сөләйманов
 Ринат Абрек улы Гыйльмуллин
 Рус һәм төрки телләр арасындагы тәрҗемә итүче системалар комплексы «TurkLang-7» турында
 Жанибек Кожирбаев
 Жандос Есенбаев
 Автомат тәрҗемәләү ысулларын кулланып казах текстларын нормальләштерү
 Валериан Павел улы Желтов
 Павел Валериан улы Желтов
 Логик программалау операторлары һәм аларны телне анализлау өчен куллану
 Валериан Павел улы Желтов
 Павел Валериан улы Желтов
 Морфологик һәм синтаксик анализлау өчен символлы чишүчеләр
 Айдар Фаилович Хусаинов
 Аннотацияләнгән сөйләм корпусларын аерып төзү коралы
 Аэлита Яков кызы Салчак
 Аржаана Борис кызы Хертек
 Байлак Чашоол кызы Ооржак
 Валентина Суван кызы Ондар
 Сергей Монгуш улы Далаа
  «Тюркология» фәнни-укыту үзәгенең корпус лингвистикасы һәм гуманитар фәннәрдәге информацион технологияләрдәге эшчәнлеге
 Андрей Валерий улы Чемышев
 Агглютинатив телләр корпусларында мәгълүматны бирү үзенчәлекләре
 Нилуфар Абдурахмонова
 Мирсаид Мирсидик улы Арипов
 Абдусаид Мурод улы Норов
 Онтологик модельләрдәге синтаксик структуралар (үзбәк теле мисалында)
 Валериан Павел улы Желтов
 Павел Валериан улы Желтов
 Чуваш теленнән рус теленә тәрҗемә итүче системаны ясау
 Сабина Маммадзаде
 Әзербайҗан телен транслитерацияләү системасының үсеше
 Манзура Абдурашет кызы Абжалова
 Җөмләләрдәге фразеологик берәмлекләрне анализлау роле
 Мадехур Масхут улы Аюпов
 Ике телле сүзлекләрне программа ярдәмендә эшкәртеп төрки морфема порталының базасын автомат рәвештә тутыру.
 Денис Михаил улы Токмашев
 Корпус мәгълүматларыннан алынган телеут телендәге морфонологик вариативлык: проблеманың куелышы
 Бахтиёр Ражаб улы Менглиев
 Шахло Мирджан кызы Хамроева
 Үзбәк теленең морфологик анализаторы өчен аффикслар моделен ясау
 Муфтах Хамид улы Хакимов
 Бабур Кадиров
 Киңәйтелә торган кереш телен кулланып тупланган текстларны анализлау алгоритмлары
 Павел Сергей улы Панков
 Батыйгул Джумадыл кызы Баячорова
 Сонунбубу Женишбек кызы Карабаева
 Кеше белән идарә итүнең математик модельләре, классификацияләү һәм куллану
 Чодураа Михаил кызы Монгуш
 Тува фольклоры әсәрләренең автор стилен идентификацияләүдә куллану өчен формаль төшенчәләрне анализлау ысуллары
 Бану Жантуганкызы Ергеш
 Социаль челтәрләрдәге комментарийларның тональлеген кагыйдәләр ысулы нигезендә анализлау
 Алина Ильяс кызы Музафарова
 Дмитрий Артур улы Минуллин
 Вилюза Роберт кызы Гафарова
  Татарстан Республикасының электрон уку-укыту системасындагы дәресләп планлаштыру текстларының кластерлы анализы
 Уалишер Ануарбек улы Тукеев
 Тулы инглиз әлифбасын кулланып эшләнгән казах латиницасы