TurkLang  
Төрки телләрне компьютерда эшкәртү технологияләре буенча халыкара фәнни конференция"TurkLang"

Электрон атласлар

Татар халык сөйләмнәре атласының электрон версиясе http://atlas.antat.ru