TurkLang  
Төрки телләрне компьютерда эшкәртү технологияләре буенча халыкара фәнни конференция"TurkLang"

TurkLang 2013. Оештыру комитеты.

Рәис: Сыдыков Е.Б. Л.Н.Гумилев исемендәге ЕМУ ректоры
 1. Дихан К. (Астана, Казахстан)
 2. Шәрипбаев А.А. (Астана, Казахстан)
 3. Нурбәкова Ж.Қ. (Астана, Казахстан)
 4. Ергеш Б.Ж. (Астана, Казахстан)
 5. Муканова А.С. (Астана, Казахстан)
 6. Елибаева Г.Қ. (Астана, Казахстан)
 7. Бекманова Г.Т. (Астана, Казахстан)
 8. Боранбаев С.Н. (Астана, Казахстан)
 9. Адамов А.А. (Астана, Казахстан)
 10. Омарбекова А.С. (Астана, Казахстан)
 11. Разахова Б.Ш. (Астана, Казахстан)
 12. Ниязова Р.С. (Астана, Казахстан)
 13. Аңдасова Б.З. (Астана, Казахстан)
 14. Қадеркеева З.К. (Астана, Казахстан)
 15. Турмаганбетова Ш. (Астана, Казахстан)
 16. Кабдылова Д. (Астана, Казахстан)