TurkLang  
Төрки телләрне компьютерда эшкәртү технологияләре буенча халыкара фәнни конференция"TurkLang"

TurkLang 2018. Оештыру комитеты.

Рәис: Сирожиддинов Шухрат – Алишер Навои исемендәге ТашДҮТӘУ ректоры (Ташкент, Үзбәкстан)
  1. Мухамедова Саодат (Ташкент, Үзбәкстан)
  2. Абдурахмонова Нилуфар (Ташкент, Үзбәкстан)
  3. Гатиатуллин Айрат (Казан, Татарстан, РФ)
  4. Хакимов Муфтах (Ташкент, Үзбәкстан)
  5. Аббасова Татьяна (Ташкент, Үзбәкстан)
  6. ТашДҮТӘУ университетының «Компьютер лингвистикасы» лабораториясе әгъзалары (Ташкент, Үзбәкстан)