TurkLang  
Түрк дылдарныӊ компьютерлиг шинчилелдериниӊ Делегей чергелиг конференциязы
“TurkLang”

Бүрүткээри

Ады
Адазыныӊ ады
Фамилиязы
Ажылдап турар чери
Кады бижээн авторлары
Хоорай
Чурт
Эртем чүүлүнүӊ ады
E-mail