TurkLang  
Түрк дылдарныӊ компьютерлиг шинчилелдериниӊ Делегей чергелиг конференциязы
“TurkLang”

Электроннуг корпустар

Корпус алтайского языка http://altay2.gasu.ru/
Корпус башкирского языка (поэтический) http://web-corpora.net/bashcorpus/search/
Корпус казахского языка http://kazcorpus.kz/
Корпус крымскотатарского языка http://korpus.juls.savba.sk/QIRIM/
Корпус татарского языка ‘Туган тел’ http://www.corpus.antat.ru
Письменный корпус татарского языка http://www.corpus.tatar/
Корпус тувинского языка http://www.tuvacorpus.ru
Корпус турецкого языка http://www.tnc.org.tr/
Корпус хакасского языка http://khakas.altaica.ru/
Корпус шорского языка http://corpora.iea.ras.ru/corpora/