TurkLang  
Turkiy tillarni kompyuterli qayta ishlovi” deb nomlangan Xalqaro konferensiya
"TurkLang"

Elektron korpuslar

Oltoy tilining korpusi http://altay2.gasu.ru/
Bashkir tilining korpusi (she’riy) http://web-corpora.net/bashcorpus/search/
Qozoq tilining korpusi http://kazcorpus.kz/
Qrim tatar tilining korpusi http://korpus.juls.savba.sk/QIRIM/
Tatar tilining ‘Tugan tel’ korpusi http://www.corpus.antat.ru/
Tatar tilining yozgan korpusi http://www.corpus.tatar/
Tuvon tilining korpusi http://www.tuvacorpus.ru/
Turk tilining korpusi http://www.tnc.org.tr/
O’zbek tilining korpusi http://uzbekcorpus.uz/
Xakas tilining korpusi http://khakas.altaica.ru/
Shor tilining korpusi http://corpora.iea.ras.ru/corpora/