TurkLang  
Turkiy tillarni kompyuterli qayta ishlovi” deb nomlangan Xalqaro konferensiya
"TurkLang"

Fotosuratlar

TurkLang 2013

TurkLang 2014

TurkLang 2015

TurkLang 2016

TurkLang 2017

TurkLang 2018

TurkLang 2019