TurkLang  
Turkiy tillarni kompyuterli qayta ishlovi” deb nomlangan Xalqaro konferensiya
"TurkLang"

Konferentsiyalar

Международная конференция по компьютерной и когнитивной лингвистике TEL-2020 http://tel2020.ru/index.html
Informatika va muhandislik bo’yicha xalqaro konferentsiya UBMK https://www.ubmk.itu.edu.tr/en/home-2/
Hisoblash kollektiv intellekt bo’yicha xalqaro konferentsiya ICCCI https://iccci.pwr.edu.pl/2021/
“Korpus lingvistika 2021” xalqaro ilmiy konferensiyasi https://events.spbu.ru/events/corpora-2021
Axborot fanlari va kommunikatsiya texnologiyalari bo’yicha xalqaro konferentsiya ICISCT http://www.icisct2021.org/