TurkLang  
Turkiy tillarni kompyuterli qayta ishlovi” deb nomlangan Xalqaro konferensiya
"TurkLang"