TurkLang  
Turkiy tillarni kompyuterli qayta ishlovi” deb nomlangan Xalqaro konferensiya
"TurkLang"

TurkLang 2013

Maqolalar to’plamlari

TurkLang 2013

Fotosuratlar