TurkLang  
Turkiy tillarni kompyuterli qayta ishlovi” deb nomlangan Xalqaro konferensiya
"TurkLang"

TurkLang 2018

Maqolalar to’plamlari

Turklang 2018

Fotosuratlar