TurkLang  
Turkiy tillarni kompyuterli qayta ishlovi” deb nomlangan Xalqaro konferensiya
"TurkLang"

Tashkilotchi komitet

Tashkilotchi kommitet raisi: Petrenko Aleksandr Demyanovich
 1. Yakubov Chingiz Fevziyevich
 2. Kubedinova Lenara Shakirovna
 3. Gatiatullin Ayrat Rafizovich
 4. Xrabskova Danuta Mixaylovna
 5. Polxovskaya Yelena Vasiliyevna
 6. Georgiadi Aleksandra Anatoleyevna
 7. Belovenseva Mariya Vladimirovna
 8. Ganiyeva Emine Suleymanova
 9. Gordinko Tatyana Petrovna
 10. Sattorova Zera Mambetovna
 11. Zaatov Ismet Ablyatifovich
 12. Yasinova Yelena Valentinovna